Het risico van crowdfunding

Het risico van crowdfunding

Crowdfunding wordt een steeds bekender alternatieve financieringsvorm. Maar wat zijn nu de risico’s van crowdfunding? Wij vertellen u er graag meer over in deze blog.

Crowdfunding is niet gereguleerd en valt nog niet onder zwaar toezicht van de AFM, maar zij houdt de markt voorzichtig in de gaten. De ruimte die geboden wordt is de kracht van crowdfunding waardoor het kan groeien naar een volwassen markt. Hoe zit het met de risico’s die u als investeerder loopt? Wij geven u graag inzicht in de mogelijke crowdfundingrisico’s.

Risico 1: Geldvrager voldoet niet aan betalingsverplichtingen

Het grootste risico van crowdfunding is de kans dat u uw geïnvesteerde vermogen niet meer terug ontvangt. U leent geld aan een ondernemer in ruil voor maandelijkse rente en aflossing. Maar wat gebeurt er als een ondernemer zijn financiële verplichting niet meer kan nakomen of zelfs in een faillissement terecht komt? Investeringen via crowdfunding blijven risicokapitaal. Investeerders lopen het risico hun geïnvesteerde vermogen (deels) kwijt te raken.

In veel gevallen hebben bij een faillissement andere schuldeisers zoals de Belastingdienst en de bank voorrang op het eventueel nog aanwezige vermogen. Wij raden investeerders daarom aan altijd goed naar de zekerheden te kijken die een platform vestigt. Wees hierbij ook realistisch. Ook al heeft de ondernemer persoonlijk meegetekend, van een kale kip kan men immers niet plukken.


Risico 2: Projecten worden mooier gepresenteerd

De kracht van de vrije crowdfundingsmarkt is tevens een groot gevaar. Door de vrijheid die de AFM crowdfunding biedt, kunnen platforms hun eigen spelregels bepalen. Hierdoor kunnen platformen onderling erg verschillen. Waar het ene platform een goede screening vooraf hanteert en alle informatie toets op juistheid, kunnen andere partijen hier veel gemakkelijker mee omgaan. U wilt erop kunnen vertrouwen dat de gepresenteerde informatie correct is. Wees daarom altijd kritisch bij de keuze van het platform waarin u geld investeert. Lees altijd goed de screenings- en beoordelingsmethoden.


Risico 3: Financiering is niet passend voor geldvrager

Het kan voorkomen dat de gevraagde financiering niet passend is voor de geldvrager. Stelt u zich voor dat het bedrijf nog twee jaar nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn product terwijl de ondernemer wel vanaf de eerste maand rente en aflossing betaalt. Dit kan er toe leiden dat deze partij in financiële problemen terecht komt. Wanneer het doelbedrag te laag is, heeft de onderneming niet voldoende vermogen om haar plannen te realiseren terwijl een over-financiering drukt op de rentabiliteit van de organisatie.


Risico 4: Investering is niet passend voor geldgever

Naast het gevaar van een niet passende financiering voor de onderneming kan uw investering ook niet passend zijn voor uw eigen situatie. Het geld bij crowdfunding is niet direct opvorderbaar en er is een kans dat investeerders hun vermogen (deels) niet meer terug ontvangen. Daarom is het van groot belang dat investeerders niet meer dan 10% van hun vrijbesteedbaar vermogen investeren middels crowdfunding. Lees meer over deze richtlijn van de AFM in onze 16 tips voor crowdfunding.


Risico 5: Disfunctioneren van het platform

Het principe van crowdfunding bestaat al eeuwenlang, maar het heeft pas een grote vlucht genomen sinds de komst van onlineplatformen. Deze onlineplatformen brengen meteen een gevaar met zich mee. Techniek (zoals een online platform) kan bij onvoldoende voorzorgsmaatregelen disfunctioneren. Gegevens worden niet goed weggeschreven, persoonsgegevens komen op straat te liggen, het is niet meer herleidbaar welke investeerder welk bedrag heeft geïnvesteerd of het platform kan gehackt worden. Allemaal zaken die we helaas steeds vaker tegenkomen. Vandaag de dag zijn er voldoende technieken om het disfunctioneren van het platform te voorkomen. Tevens zorgt goede monitoring en onderhoud voor een stabiel platform.

Kies daarom altijd voor bestaande betrouwbare maar vooral professionele partners. Een gemakkelijke manier om de veiligheid van een platform te controleren is om te kijken of het platform gebruik maakt van een beveiligde verbinding. Als dat het geval is, ziet u een groen slotje in de adresbalk staat, net zoals bij uw bank.


Risico 6: Fraude door platform

We kennen allemaal het voorbeeld van de website `Geld Voor Elkaar`, het platform waarbij het moederbedrijf geld van investeerders gebruikte zonder hun toestemming. Het ging hierbij om 44 miljoen kronen, ofwel 5,9 miljoen euro. Tegenwoordig is het platform teruggekocht door de Nederlandse oprichters en hebben zij de veiligheid van de investeerder wederom gewaarborgd. Bron: RTL Nieuws


Risico 7: Onverwachte kosten

Nog erger dan uw geïnvesteerde vermogen kwijtraken is om daarnaast onverwachte juridische kosten te moeten voldoen aan het platform. Bekijk vooraf goed welke kosten het platform in rekening brengt. Veel platformen berekenen de juridische kosten waaronder de incassokosten door aan investeerders.

Kapitaal Lokaal weet dat investeerders niet houden van onverwachte kosten achteraf. Daarom werken wij met het all-in-debiteurenbeheer.

Lees onze blog over de zekerheden bij Kapitaal Lokaal voor de vele extra’s die het platform biedt om u zo goed mogelijk te beschermen en de risico’s te verkleinen.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.