Registreren

Registreer kosteloos als investeerder bij Kapitaal Lokaal of kies 'Inloggen' indien u al een account heeft.

Aanhef

Voornaam + tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Postcode + plaats

Straat + huisnummer

Wachtwoord

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.