FAQ

Welke gegevens moet ik aanleveren voor mijn leningaanvraag? 

Welke gegevens u moet aanleveren is afhankelijk van uw eigen situatie. Bent u een startende onderneming of bestaat uw onderneming al jaren. Over het algemeen hebben we minimaal de volgende basisdocumenten nodig:

  • Inschrijving Handelsregister
  • Curriculum Vitae
  • Kopie ID bewijzen
  • Ondernemersplan
  • Liquiditeits- en rentabiliteit prognose komende jaren

Bekijk ook de kredietbeoordeling van Kapitaal Lokaal.

Hoe wordt mijn leningaanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van uw verhaal, ingezonden documenten en financiële gegevens. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke kredietbeoordelaar. Bekijk ook de kredietbeoordeling van Kapitaal Lokaal.

Wat gebeurt er wanneer mijn campagne niet op tijd wordt volgeschreven?

Wanneer uw project niet binnen de gestelde publicatietermijn van twee maanden wordt volgeschreven, wordt het project gesloten. Alle investeerders krijgen hun geld terug zonder inhouding van eventuele kosten. Tevens zal er geen succesvergoeding aan u worden doorberekend. Bekijk de totale werkwijze.

Kan ik ook vervroegd aflossen?

Dat is mogelijk. U betaalt dan een kleine vergoeding voor de administratieve werkzaamheden. Bekijk hiervoor onze tarieven.

Wat gebeurt er als ik de rente en aflossing niet meer kan voldoen?

Wanneer problemen ontstaan met de terugbetaling van de rente en aflossing vragen wij u ons direct hierover te informeren. Wij zoeken dan graag met u naar een mogelijke oplossing. Bekijk ook ons All-In-Debiteurenbeheer.

Wie bepaalt de looptijd en het rentepercentage?

U bepaalt zelf de looptijd en het rentepercentage. Wel zal Kapitaal Lokaal richtlijnen geven voor uw persoonlijke situatie. Dit hangt samen met de uitkomst van onze kredietbeoordeling.

Wanneer kan ik over mijn geld beschikken?

Zodra de campagne succesvol is en u de leningsovereenkomst heeft getekend, boekt de Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal het geld zo snel mogelijk over naar uw rekening. Lees hier meer over in onze werkwijze.

Wat kost lenen via Kapitaal Lokaal? 

Kapitaal Lokaal heeft de kostenstructuur zo transparant mogelijk gemaakt. Bekijk onze tarieven of gebruik onze lening calculator.

Moet mijn bedrijf zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, uw bedrijf moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u overweegt crowdfunding in te zetten voor een nog op te richten organisatie, denken wij natuurlijk wel alvast met u mee.

Welke zekerheden worden er aan mij als ondernemer gevraagd?

Kapitaal Lokaal vraagt elke ondernemer hoofdelijk mee te tekenen met de aangevraagde lening. Hiermee geeft u als ondernemer een krachtig signaal af richting uw potentiële geldleners: u gelooft zelf in uw plan! Kapitaal Lokaal vraagt vooralsnog geen verdere zekerheden aan u als ondernemer.Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.