Tarieven

Indienen aanvraag

Aanvraag beoordelen
Plaatsingskosten
Succesvergoeding
Beheersvergoeding

Gratis

€350,- (eenmalig)
€450,- (eenmalig)
1% (per jaarlooptijd)
€75,- (per maand)

Exitvergoeding
Vergoeding in verband met te late betaling
Vergoeding vervroegd aflossen
Vergoeding herziening leningvoorwaarden


1% (eenmalig)
€500,-
Drie termijnen extra
2% (minimaal €1.750,-) 


 


Alle bedragen voor de geldvrager zijn exclusief 21% BTW.

Ga naar onze leningcalculator


Toelichting tarieven

Aanvraag beoordelen

Kapitaal Lokaal wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw financieringsaanvraag verantwoord is voor u, uw bedrijf en onze investeerders. Dit om u niet onnodig in financiële problemen te brengen. Wanneer uw aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria van Kapitaal Lokaal en wij alle benodigde informatie van u hebben ontvangen, zal onze onafhankelijke kredietspecialist de aanvraag beoordelen. De aan dit gehele beoordelings- en toelatingstraject verbonden kosten van €350,- zullen vooraf door de ondernemer moeten worden voldaan.

Plaatsingskosten

Voor de plaatsen van uw pitch op de het crowdfundingsplatform van Kapitaal Lokaal brengen wij plaatsingskosten van €450,- in rekening.

Succesvergoeding

Kapitaal Lokaal werkt op een no cure no pay basis. Wanneer het project niet succesvol is, wordt er geen succesvergoeding in rekening gebracht. Wanneer uw financiering succesvol is gefund, brengt Kapitaal Lokaal een vergoeding van 1% per jaar looptijd in rekening voor de gemaakte kosten. Voorbeeld: wanneer u €50.000,- leent voor een looptijd van 3 jaar. Wordt er een succesvergoeding van €1.500,- in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt ingehouden op het uit te betalen bedrag van de lening.

Beheersvergoeding

Het totale betalingsverkeer loopt via Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Dit om uw gelden en die van de investeerders zo optimaal mogelijk te beschermen. Maandelijks zorgt deze stichting ervoor dat de rente en aflossing naar de investeerders wordt overgemaakt. Voor deze dienst wordt maandelijks een vergoeding gedurende de gehele looptijd in rekening gebracht bij de geldnemer.

Exitvergoeding

In sommige gevallen wordt een aanvraag gedurende de crowdfundprocedure door de aanvrager zelf teruggetrokken. Kapitaal Lokaal berekent in deze gevallen ook de exitvergoeding in plaats van een succesfee.

Gedurende de periode dat het project nog niet is volgeschreven, heeft u de mogelijkheid om de publicatie terug te trekken. Kapitaal Lokaal zal uw pitch van het platform halen en alle investeerders krijgen hun geïnvesteerde bedrag teruggestort.

Voor de gemaakte kosten wordt hiervoor een exitvergoeding van 1% over het doelbedrag in rekening gebracht. Voorbeeld: Wanneer uw financieringsbehoefte €50.000,- is, en u trekt het project in, ontvangt u een factuur van €500,-.

Vergoeding in verband met te late betaling

Wij gaan er vanuit dat u maandelijks de rente en aflossing op tijd zult betalen. Een late betaling zal vragen bij de investeerders oproepen. Dat is slecht voor het imago van uw bedrijf. Wanneer het toch voorkomt dat uw rente en aflossing te laat bij Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal op de rekening staat, zullen wij de ontstane achterstand uit handen geven aan INcompanyCASSO. Mocht ondanks interventie van INcompanyCASSO geen minnelijke oplossing worden bereikt en/of de achterstand niet worden aangezuiverd, dan heeft dat onder meer tot gevolg dat wij de doorbetalingen naar de investeerders moeten aanpassen. Voor deze financiële handeling(en) wordt bij u een vergoeding van €500,- in rekening gebracht.

Vergoeding vervroegd aflossen

U heeft te allen tijde het recht om de lening vervroegd af te lossen, bijvoorbeeld in verband met een herfinanciering. Voor de extra administratieve handelingen brengen wij u een vergoeding van drie termijnen in rekening. Voorbeeld: uw rente en aflossing is maandelijks €470,51 (Lening van €25.000,-, 5% rente met een looptijd van 5 jaar) dan betaalt u eenmalig een bedrag van €1.411,53.

Vergoeding herziening leningsvoorwaarden

Kapitaal Lokaal wil niet dat uw organisatie in financiële problemen terechtkomt. Wanneer u verwacht de maandelijkse verplichting in de toekomst niet meer na te kunnen komen, vragen wij u dit in een vroegtijdig stadium aan te geven. Wij zoeken dan graag met u naar een geschikte oplossing voor u, uw onderneming en de investeerders. Wanneer er wordt besloten om de leningsvoorwaarden te herzien wordt hiervoor een vergoeding van 2% in rekening gebracht met een minimum van €1.750,-. Bekijk voor het totale proces onze informatie over ‘herziening leningvoorwaarden’.Laatst gewijzigd op: 6 december 2016

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.