Herziening leningvoorwaarden

Herziening leningvoorwaarden

Kapitaal Lokaal wil er zoveel mogelijk aan doen om samen met u te voorkomen dat uw organisatie in financiële problemen terecht komt. Wanneer u verwacht de maandelijkse verplichting in de toekomst niet meer na te kunnen komen, vragen wij u dit in een vroegtijdig stadium aan te geven. Wij zoeken dan graag met u naar een geschikte oplossing voor u, uw onderneming en de investeerders.

In de gebruikersovereenkomst hebben wij de stappen van een herziening van de leningvoorwaarden duidelijk vastgelegd:

  1. De ondernemer kan gedurende de looptijd van de financiering tussentijds per e-mail een verzoek indienen om te komen tot een herziening van de bij aanvang overeengekomen leningvoorwaarden.

  2. Een herzieningsverzoek wordt, na voorafgaande goedkeuring door Kapitaal Lokaal, ter beoordeling voorgelegd aan de investeerders. Slechts in geval een meerderheid van de investeerders, die tezamen meer dan de helft van het geleende kapitaal vertegenwoordigen, akkoord gaat, zullen de voorwaarden worden aangepast.

  3. In geval er een wijziging van de leningvoorwaarden tot stand komt, is de ondernemer aan Kapitaal Lokaal onmiddellijk daarna een eenmalige vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding staat vermeld op de website van Kapitaal Lokaal.

Wanneer er wordt besloten om de leningsvoorwaarden te herzien wordt hiervoor een vergoeding van 2% in rekening gebracht met een minimum van €1.750,- exclusief BTW.

De aanpassing van de leningvoorwaarden heeft enerzijds tot doel de belangen van de investeerders maximaal te beschermen. Anderzijds moet u als ondernemer in staat worden gesteld om de verplichtingen na te kunnen komen.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.