Portefeuille-informatie en statistieken

Kapitaal Lokaal hecht veel waarde aan transparantie. Daarom maken wij graag onze statistieken en defaultcijfers inzichtelijk voor iedereen.

Tot op heden heeft Kapitaal Lokaal geen projecten waarbij de financiële verplichtingen niet meer nagekomen konden worden. Hierdoor heeft Kapitaal Lokaal 0.00% (afschrijvingen) DEFAULT.

Let op! Kapitaal lokaal is in 2016 opgericht. Gemiddeld gezien lopen projecten 5 jaar. Hierdoor kan het lage default een minder reëel beeld geven. Er zullen altijd risico's kleven aan investeren middels crowdfunding. Bekijk onze blog '16 crowdfundingtips voor investeerders' om verantwoord te investeren. Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% (conform advies AFM) van uw vrij belegbare vermogen te investeren en uw inleg te spreiden over meerdere projecten.Alle gegevens worden maandelijks bijgewerkt.

Pijldatum 01-11-2021


Toelichting

  • Alle waarden zijn berekend vanaf de start van het platform. De eerste lening is verstrekt op 09-05-2017.
  • De lening van het project "Beachclub Meer en Aquapark Winterswijk" die tot stand is gekomen bedraagt €87.100,- ipv de €100.000,- die bijeen is gebracht via ons platform. Dit omdat twee leveranciers hun investering hebben omgezet in een gift. Bijkomend voordeel is dat de rente- en aflossingsverplichtingen voor de ondernemers hierdoor lager zijn geworden.
  • In april 2020 hebben wij alle investeerders gevraagd of zij akkoord willen gaan met het voorstel van Kapitaal Lokaal om collectief de aflossingen voor de kredietnemers op te schorten voor de komende zes maanden. Dit om de om de ondernemers in deze moeilijke tijden wat extra ruimte te geven om verder te ondernemen. Een ruime meerderheid van de investeerders van het geïnvesteerde kapitaal heeft met het voorstel ingestemd (ruim 80%). Van de ontvangen stemmen heeft zelfs 99% voor het doorvoeren van het maatregel gestemd! De voorgestelde maatregel betekent dat alle investeerders de komende zes maanden alleen rente ontvangen. Kredietnemers hoeven in deze periode de maandelijkse aflossingen niet te betalen, wel de overeengekomen rente. Na deze periode worden de aflossingen weer hervat. Het bestaande rente- en aflosschema zal door deze maatregel met zes maanden verlengd gaan worden.  De kracht van Kapitaal Lokaal is dat we samen iets mogelijk kunnen maken. Dat is in goede tijden toen u investeerde en uw betrokkenheid liet zien, maar ook in uitdagende tijden als deze.

Totaal saldo

Het totaalbedrag dat Kapitaal Lokaal aan leningen heeft verstrekt plus de totale rente over deze versterkte leningen die de geldnemers volgens de leningsovereenkomst verschuldigd zijn. Het gaat hierbij om de 'Totaal bemiddelde som' plus 'Totaal rente'.

Aantal leningen
Het totaal aantal leningen dat Kapitaal Lokaal heeft verstrekt.

Totaal bemiddelde som
Het totaalbedrag dat Kapitaal Lokaal aan leningen heeft verstrekt.

Totaal rente
De totale rente over deze versterkte leningen (totaal bemiddelde som).

Totaal uitbetaald

Het totaalbedrag dat de geldnemers hebben afgelost. Het gaat hierbij om het geld dat de ondernemers hebben terugbetaald (aan de investeerders) inclusief rente. Tevens is er een splitsing gemaakt van de rente- en het aflossingscomponent.

Totaal afgeboekt

Met het totaal aan afgeboekte bedragen die naar verwachting niet terugbetaald worden aan de investeerders. Dit wordt als afgeboekt gezien. Ook (openstaande) leningen met een betaalachterstand van meer dan 90 dagen worden hierbij meegenomen.

Totaal openstaand

Het totaal bedrag aan openstaande leningen inclusief rente dat nog moet worden voldaan door de geldnemers. Het gaat hierbij om ‘totaal saldo’ minus ‘totaal uitbetaald’.Tevens is er een splitsing gemaakt van de rente- en het aflossingscomponent.

Geen betalingsachterstand
Het totaalbedrag van de openstaande saldo waarbij de geldnemer op tijd zijn termijnbedrag (rente en aflossing) heeft overgeboekt. Het gaat hierbij om de geldnemers met betaalachterstand van 30 dagen of minder.

Betalingsachterstand 30-59 dagen
Het totaalbedrag van het openstaande saldo waarbij de geldnemer tussen de 30 en 59 dagen achter loopt met zijn of haar betaling.

Betalingsachterstand 60-90 dagen
Het totaalbedrag van het openstaande saldo waarbij de geldnemer tussen de 60 en 90 dagen achter loopt met zijn of haar betaling.

Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal
De ondernemers storten maandelijks de rente en aflossing op de bankrekening van stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. De openstaande saldi kunnen afwijken voor investeerders op het moment dat de uitbetaling naar de investeerders in reservering staat. Normaliter is het verschil een termijn.

Rendement

Gemiddelde rente
De gemiddelde jaarlijkse rente die een ondernemer betaalt over het openstaande leningbedrag. Het gaat hierbij om een gewogen gemiddelde van alle projecten die zijn gefund bij Kapitaal Lokaal.

Kosten
De eenmalige vergoeding voor investeerders bedraagt 1% over het geïnvesteerde bedrag. De kosten worden berekend door dit percentage te delen door de (gewogen) gemiddelde looptijd.

Defaults (incl. afboekingen na 90 dagen)
Het afgeboekt totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente maal de gemiddelde rente.

Netto rendement (per jaar)
Het jaarlijks rendement na aftrek van kosten en default. Het gaat hierbij om een gewogen gemiddelde. 

Bekijk portefeuille-informatie uit het verleden:


2021

Portefeuille-informatie november 2021
Portefeuille-informatie oktober 2021
Portefeuille-informatie september 2021
Portefeuille-informatie augustus 2021
Portefeuille-informatie juli 2021
Portefeuille-informatie juni 2021
Portefeuille-informatie mei 2021
Portefeuille-informatie april 2021
Portefeuille-informatie maart 2021
Portefeuille-informatie februari 2021
Portefeuille-informatie januari 2021

2020

Portefeuille-informatie december 2020
Portefeuille-informatie november 2020
Portefeuille-informatie oktober 2020
Portefeuille-informatie september 2020
Portefeuille-informatie augustus 2020
Portefeuille-informatie juli 2020
Portefeuille-informatie juni 2020
Portefeuille-informatie mei 2020
Portefeuille-informatie april 2020
Portefeuille-informatie maart 2020
Portefeuille-informatie februari 2020
Portefeuille-informatie januari 2020


2019

Portefeuille-informatie december 2019
Portefeuille-informatie november 2019
Portefeuille-informatie oktober 2019
Portefeuille-informatie september 2019
Portefeuille-informatie augustus 2019
Portefeuille-informatie juli 2019
Portefeuille-informatie juni 2019
Portefeuille-informatie mei 2019
Portefeuille-informatie april 2019
Portefeuille-informatie maart 2019

Portefeuille-informatie februari 2019

Portefeuille-informatie januari 2019

2018

Portefeuille-informatie december 2018
Portefeuille-informatie november 2018
Portefeuille-informatie oktober 2018
Portefeuille-informatie september 2018
Portefeuille-informatie augustus 2018 
Portefeuille-informatie juli 2018
Portefeuille-informatie juni 2018
Portefeuille-informatie mei 2018 
Portefeuille-informatie april 2018
Portefeuille-informatie maart 2018
Portefeuille-informatie februari 2018
Portefeuille-informatie januari 2018

2017

Portefeuille-informatie december 2017
Portefeuille-informatie november 2017
Portefeuille-informatie oktober 2017
Portefeuille-informatie september 2017
Portefeuille-informatie augustus 2017
Portefeuille-informatie juli 2017


Wat gebeurt er wanneer Kapitaal Lokaal Failliet gaat?

Op het moment dat Kapitaal Lokaal failliet gaat, zullen alle crowdfund-activiteiten worden gestaakt en zullen alle lopende projecten per direct worden gesloten (tenzij de curator anders besluit). Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal zal er zorg voor dragen dat het betalingsverkeer van de lopende projecten wordt voortgezet. Zowel de investeerders als ondernemers zullen hier geen hinder van ondervinden.


Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.