Werkwijze

Via Kapitaal Lokaal kunt u geld uitlenen aan bedrijven/projecten bij u in de buurt. Kapitaal Lokaal streeft naar een zo betrouwbaar en transparant mogelijk crowdfundingsplatform. Met enkele muisklikken en een iDeal-betaling kunt u eenvoudig geld uitlenen aan een bedrijf bij u in de buurt. U kunt al investeren vanaf € 100,-! De inleg gedurende de looptijd van de van crowdfundingscampagne wordt geparkeerd op een bankrekening van Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Zodra de crowdfundingscampagne succesvol is, zorgt Kapitaal Lokaal voor de totstandkoming van de leningovereenkomst tussen u en de geldnemer. Na ondertekening van de geldnemer zal de totale lening ter beschikking worden gesteld. Maandelijks ontvangt u vervolgens de rente en aflossing weer terug op uw eigen bankrekening. 

Kapitaal Lokaal vindt het belangrijk dat deze geldstroom blijft bestaan. Hiervoor is de Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal opgericht. Deze ziet erop toe dat de geldleners aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoen en dat de gelden kunnen worden doorgeboekt naar de geldgevers. Op het moment dat de geldlener niet aan de verplichtingen voldoet schakelen wij direct onze partner INcompanyCASSO in.

Kapitaal Lokaal is een loan based crowdfundingsplatform dat uitsluitend de mogelijkheid van een effectieve annuïteitenlening aanbiedt. Dit om het gemakkelijk en overzichtelijk te houden voor klanten. Een annuïteit heeft twee belangrijke voordelen:

  • Het maandbedrag is elke maand gelijk. De lasten of opbrengsten zijn altijd bekend;

  • bij een annuïteit wordt vanaf de eerste maand aflossing betaald. Dit verkleint het risico voor geldgevers en geldnemers aanmerkelijk.


Crowdfunding proces

Crowdfunding-proces-investeerders1.jpg#a


1. Account aanmaken

Particuliere en zakelijke investeerders kunnen zich gemakkelijk registreren bij Kapitaal Lokaal. Na registratie ontvangt u per e-mail een aanmeldbevestiging met een uniek investeerdersnummer. Daarbij wordt als bijlage de door u geaccepteerde investeringsovereenkomst meegezonden. 

“Mijn Kapitaal Lokaal” is uw persoonlijke pagina waarmee u inzicht krijgt in al uw gegevens en financiële overzichten. Hiermee heeft u altijd inzicht in hetgeen u heeft geïnvesteerd, hetgeen u nog zult ontvangen, wanneer u dit ontvangt en nog veel meer relevante informatie.

Tevens krijgen ingelogde gebruikers toegang tot extra documenten en informatie over de projecten.

2. Deelnemen aan projecten

Wanneer u een project heeft gevonden waarin u wilt investeren, voert u het gewenste investeringsbedrag in. Nadat u kiest voor ‘investeren’, wordt u doorverwezen naar iDeal om uw investering te voldoen. Vervolgens krijgt u een bevestigingsmail van uw investering en kunt u deze investering volgen via ‘Mijn Kapitaal Lokaal’.

Investeren kan al vanaf €100.- of een veelvoud hiervan. Als particuliere investeerder mag u volgens de huidige regelgeving van de AFM maximaal €80.000,- investeren. Deze beperking geldt niet voor zakelijke investeerders. In het proces hebben wij ook een investeerderstoets opgenomen om investeerders bewust te maken van de eventuele risico's.

Voor elke investering geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen waarin een investeerder het recht heeft om de inschrijving te wijzigen of annuleren. Dit kan u als investeerder doen door het sturen van een e-mail aan [email protected].

3. Projectstatus

Een project wordt gedurende de vooraf bepaalde publicatietermijn online gezet. Wanneer het project 14 dagen na publicatie minder dan 20% is volgeschreven, wordt het project offline gehaald en krijgt u kosteloos uw investering terug gestort. Op het moment dat meer dan 20% is volgeschreven binnen deze 14 dagen blijft het project online staan tot het einde van de publicatieperiode.


3.a Project verlengen

Wanneer het project niet binnen het gestelde termijn is volgeschreven kan ervoor worden gekozen om de termijn te verlengen. Dit wordt uitsluitend gedaan wanneer het aannemelijk is dat het project in een korte periode alsnog volgeschreven zal worden. Het bestuur van Kapitaal Lokaal beslist of een project wordt verlengd en voor welke periode.


3.b Project niet volgeschreven

Wanneer het project niet is volgeschreven binnen de publicatietermijn en er geen verlenging zal plaatsvinden, wordt het project definitief gesloten. Investeren in het project is per direct niet meer mogelijk. Alle geldgevers krijgen vervolgens hun geld teruggestort op hun bankrekening. Het gaat hierbij om 100% van het geïnvesteerde bedrag. Er worden geen kosten bij de geldgever in rekening gebracht.


3.c Project teruggetrokken

Wanneer zich binnen de onderneming van een project wijzigingen voordoen die invloed hebben op de financiering, zoals verslechtering van de financiële situatie, kan een project door de geldvrager worden teruggetrokken. Ook kan Kapitaal Lokaal ervoor kiezen om het project terug te trekken ter bescherming van de investeerders. In beide gevallen krijgen alle geldgevers hun geld teruggestort op hun bankrekening zonder dat hier kosten voor in rekening gebracht worden bij de geldgevers.


3.d Project volgeschreven

Wanneer de leningaanvraag is bereikt, krijgt het project de status ‘volgeschreven’. Het is dan niet meer mogelijk om nog te investeren in dit project.


3.e Definitief volgeschreven 

Bij elke investering geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarin een investeerder het recht heeft om zijn investering terug te trekken. Op het moment dat deze periode is verstreken, en eventuele intrekkingen geen grote invloed hebben op het doelbedrag, is het project definitief volgeschreven.

4. Maandelijks rente en aflossing

Wanneer de lening definitief is volgeschreven wordt de leningsovereenkomst met de geldnemer opgesteld door Kapitaal Lokaal. Alle geldgevers ontvangen de ondertekende leningsovereenkomst per mail, waarna de lening actief is. Maandelijks krijgen alle investeerders hun rente en aflossing volgens het betalingsschema dat terug te vinden in in ‘Mijn Kapitaal Lokaal’.

Voor een nog uitgebreidere toelichting op het proces vragen wij u te registeren. In de ‘investeringsovereenkomst’ die u ontvangt, staan alle stappen helder omschreven.

Doelbedrag niet gehaald (alles-of-nietsprincipe)

Kapitaal Lokaal werkt met het alles-of-nietsprincipe. Wanneer een ondernemer aangeeft voor de realisatie van zijn project €100.000,- nodig te hebben, maar de crowd investeert samen slechts €70.000,- binnen de gestelde publicatietermijn, gaat het project niet door en krijgen alle geldgevers hun geld weer terug (zonder kosten in rekening te brengen bij de investeerders). Wij zijn van mening dat het niet haalbaar is om een project succesvol te maken wanneer het doelbedrag niet wordt gehaald.

Bent u geïnteresseerd geraakt in crowdfunding en wilt u er meer over weten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.


Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.