AFM ontheffing

De taak van Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het toezicht houden op financiële markten gericht op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is van groot belang dat de overheid, het bedrijfsleven en particulieren kunnen vertrouwen in de financiële markten. Zij houdt toezicht op de markt en waken ervoor dat men op een duidelijke en eerlijke manier te werk gaat.

De AFM vindt het van groot belang dat er genoeg ruimte is voor de crowdfundingsector om deze op een duurzame en verantwoordelijke manier te laten groeien. Dit houdt in dat deze platformen aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Deze randvoorwaarden zorgen voor professionele, transparante en veilige platforms.

Kapitaal Lokaal heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden ontvangen en staat geregistreerd onder nummer 19000043. Onder dit regime mag Kapitaal Lokaal bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zijn bij Kapitaal Lokaal daarom nooit particulieren.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat het platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Kapitaal Lokaal twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Kapitaal Lokaal.

Middels deze ontheffing mag Kapitaal Lokaal crowdfundingactiviteiten uitvoeren. Tevens zijn de medewerkers van Kapitaal Lokaal gescreend voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hierdoor weet u zeker dat u met professionele, betrouwbare, vakbekwame en integere mensen werkt.

Lees meer op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.