Zekerheden bij Kapitaal Lokaal

Zekerheden bij Kapitaal Lokaal

Wanneer u de rentepercentages van crowdfunding vergelijkt met die van uw spaarrekening, dan ziet u al snel dat u met crowdfunding een veel hoger rendement kunt behalen. Het is goed om u te realiseren dat dit komt doordat het risico ook groter is. Een hoger rendement hangt veelal samen met een hoger risico, bekijk daarom de zekerheden die Kapitaal Lokaal u als investeerder biedt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid

Door de ondernemer hoofdelijk te verbinden aan het krediet probeert Kapitaal Lokaal het risico zoveel mogelijk te beperken. Vooralsnog vraagt Kapitaal Lokaal geen verdere zekerheden.


Onafhankelijke beoordeling

Met onze onafhankelijke beoordeling, Kapitaal-Lokaalscore en externe toetsing probeert Kapitaal Lokaal de risico's zoveel mogelijk te beperken en inzichtelijk te maken. Kapitaal Lokaal werkt samen met onafhankelijke kredietbeoordelaars. Bekijk de ‘risicoclassificaties’ voor meer informatie over de beoordeling van het platform.


Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal

Kapitaal Lokaal werkt samen met de onafhankelijke Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Alle geldstromen lopen via deze stichting. Hierdoor zijn de gelden van geldgevers en geldnemers maximaal beschermd. Gelden behoren hierdoor nooit tot het vermogen van Kapitaal Lokaal. Doordat ook de maandelijkse rente en aflossing via deze stichting verloopt, zal deze altijd worden uitbetaald. Ook wanneer Kapitaal Lokaal niet meer zou bestaan. Tussen Kapitaal Lokaal en de Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal is een overeenkomst opgesteld. Lees meer over Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal.


Ontheffingsvergunning AFM

Kapitaal Lokaal heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000043. Onder dit regime mag Kapitaal Lokaal bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Kapitaal Lokaal daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat het platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Kapitaal Lokaal twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Kapitaal Lokaal.


Overeenkomsten opgesteld door advocaten

Alle contracten en overeenkomsten zijn opgesteld door het gerenommeerde advocatenkantoor SteentjesWoltersMulder Advocaten uit Lichtenvoorde. Daarnaast zijn deze contracten nogmaals getoetst door een externe jurist en uiteraard door de AFM.


All-In Debiteurenbeheer

Investeerders maken te allen tijde gebruik van het All-In Debiteurenbeheer van Kapitaal Lokaal. Hierdoor zult u als investeerder niet met ongewenste kosten worden verrast.


Websiteontwerp

In het websiteontwerp is rekening gehouden met een transparant, overzichtelijk en simpel design waardoor de processen goed inzichtelijk zijn. Tevens wordt er gebruik gemaakt van servercertificaten en wordt de applicatie 24/7 gemonitord om de veiligheid te kunnen waarborgen. Hierdoor zijn uw gegevens maximaal beschermd en niet inzichtelijk voor derden.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.