Voor- en nadelen crowdfunding voor investeerders

Geld investeren via crowdfunding biedt investeerders vele mogelijkheden. Wij wijzen u hierbij op diverse voor- en nadelen van crowdfunding. Kapitaal Lokaal vindt het belangrijk dat investeerders zich bewust zijn van de mogelijkheden en ook de risico's die crowdfunding met zich mee kan brengen. Op deze pagina gaan we in op de voordelen en nadelen van crowdfunding voor investeerders. Bent u een ondernemer, bekijk dan de voor- en nadelen crowdfunding voor ondernemers.

Voordelen crowdfunding voor investeerders

Crowdfunding biedt investeerders vele mogelijkheden. De meeste belangrijke voordelen van crowdfunding in onze ogen zijn:

  • U bepaalt zelf hoeveel geld u wilt investeren. 

  • Investeren kan al vanaf €100,-. Hierdoor kunt u ook gemakkelijk uw risico’s spreiden over meerdere projecten, hetgeen Kapitaal Lokaal ook aanbeveelt.

  • U kunt zelf bepalen in welk project u geld investeert. U bent niet afhankelijk van de keuze van banken en/of beleggingsmaatschappijen.

  • U investeert in de lokale economie, bent betrokken in de regio en investeert in ondernemers en ondernemingen die u zelf kent. Tevens wordt u als eerste op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen van de onderneming waarin u heeft geïnvesteerd. U heeft immers bijgedragen aan het succes!

  • Continue geldstromen. Maandelijks ontvangt u rente en aflossing van de ondernemingen waarin u heeft geïnvesteerd.

  • Een gezond rendement tussen de 4 en 9%.

  • Altijd een actueel overzicht waarin u onder andere ziet hoeveel u reeds heeft geïnvesteerd en hoeveel u nog ontvangt uit de lopende projecten.

Nadelen crowdfunding voor investeerders

Ondanks dat crowdfunding vele voordelen kent, kleven er ook risico’s aan. Kapitaal Lokaal doet er alles aan om de risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen, maar het kan voorkomen dat een ondernemer zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen. Wij wijzen investeerders dan ook graag op verantwoord investeren. Investeren via crowdfunding kent o.a. de volgende nadelen:

  • Gelden zijn niet direct opeisbaar. Ondanks de maandelijkse rente en aflossingen zullen de gelden pas aan het einde van de looptijd, mits het project goed verloopt, voor 100% zijn terugbetaald.

  • U zult moeten wachten tot het project succesvol is volgeboekt. Tot die tijd is de lening nog niet actief en ontvangt u geen rente en aflossing over het geïnvesteerde vermogen.

  • Het kan voorkomen dat een bedrijf zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Hierdoor bestaat het risico dat u uw investering (deels) niet meer terug ontvangt. Overigens is de kans op default bij startende ondernemers veel hoger dan bij bestaande ondernemingen.

Bekijk de Default cijfers van Kapitaal Lokaal. Wilt u weten hoe u de risico’s zo klein mogelijk kunt houden? Lees onze blog “16 crowdfundingtips voor investeerders


Crowdfundingsrendement voor investeerders

Door middel van crowdfunding kunt u als investeerder een gezond rendement tussen de 4% en 9% realiseren. De rente wordt per project bepaald door het risico. De basisregel is: hoe hoger het rendement hoe groter het risico. Onze onafhankelijke externe financiële beoordelaars brengen de risico’s per project zo goed mogelijk in kaart. Bekijk onze risicoclassificatie.

Het kan zo zijn dat u belasting moet betalen over uw geïnvesteerde bedrag. Bekijk meer informatie over belasting bij crowdfunding.


Doelbedrag niet gehaald (Alles-of-niets-principe)

Kapitaal Lokaal werkt met het alles-of-niets principe. Wanneer een ondernemer aangeeft voor de realisatie van zijn project €100.000,- nodig te hebben, maar de crowd investeert samen slechts €70.000,- binnen de gestelde publicatietermijn, dan gaat het project niet door en krijgen alle geldgevers hun geld weer terug (zonder kosten in rekening te brengen bij de investeerders). Wij zijn van mening dat het niet haalbaar is om een project succesvol te maken wanneer het doelbedrag niet wordt gehaald.

Bent u geïnteresseerd geraakt in crowdfunding en wilt u er meer over weten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.