Crowdfunding en belasting

Crowdfunding en belasting

Crowdfunding is momenteel erg populair. Veel bedrijven realiseren hun plannen middels deze nieuwe financieringsvorm. Echter, niet iedereen weet hoe de Belastingdienst omgaat met crowdfunding. Wij vertellen u graag meer over de fiscale aspecten die met crowdfunding gepaard gaan; crowdfunding en belasting.

Belasting bij crowdfunding voor investeerders

Voor Particulieren geldt in vrijwel alle gevallen dat het geïnvesteerd vermogen via crowdfunding onder box 3 van de inkomstenbelasting valt. Het vermogen in box 3 is omgerekend belast tegen 1,2%. Voorbeelden van vermogen dat in box 3 belast wordt, zijn spaargeld, aandelen en een tweede woning.

Jaarlijks zorgt Kapitaal Lokaal ervoor dat u uw jaaroverzicht ontvangt. Het bedrag achter ‘Uitstaand vermogen op 01-01-2018:’ is het bedrag dat u kunt opgeven bij de Belastingdienst in box 3 over de aangifte van 2018.

Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen minus uw schulden) is vrijgesteld van belasting. De grens voor het heffingsvrije vermogen is in 2018 vastgesteld op €30.000 zonder fiscale partner en €60.000,- samen met uw fiscale partner. Voor meer informatie raadpleegt u de website van de Belastingdienst of uw financieel adviseur.

Wanneer u ondernemer bent en handelt vanuit een zakelijk account, komt het uitgeleende bedrag op de balans terug als een (vreemd vermogen) vordering. De ontvangen rente behoort tot de winst van de onderneming (het resultaat). Wanneer de onderneming als BV handelt valt dit onder de vennootschapsbelasting. Voor IB ondernemers is de winst belast in box 1.

Belasting bij geldlenen via crowdfunding

Het bedrag dat u via crowdfunding verkrijgt, vindt u op de balans terug als lening onder het vreemd vermogen. De rente die u betaalt aan alle investeerders komt ten laste van de winst.

Wanneer u als ondernemer besluit om investeerders een extraatje te geven als dank voor hun investering, wees er dan op bedacht dat dit in de ogen van de Belastingdienst een belaste prestatie kan zijn. U zult hiervan 21% of 9% btw af moeten dragen. Wanneer u vooraf niet bekend maakt wat u de investeerders geeft als dank, wordt het bedankje gezien als een relatiegeschenk en is deze niet met btw belast. Wel heeft de ondernemer in deze situatie geen recht meer op vooraftrek van de btw. In geval van zelfgeproduceerde producten of diensten, is dit uiteraard niet van toepassing.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.