Missie en Visie

Missie

Wij willen lokale geldgevers en geldnemers met elkaar verbinden op een makkelijke, veilige, betrouwbare en transparante wijze, door middel van een onlineplatform.

Visie

Als initiatiefnemers van een lokaal crowdfundingsplatform willen wij voorzien in een maatschappelijke behoefte, zoals financiering voor MKB-bedrijven, waarmee we de ambitie hebben een nuttige rol te vervullen op de financiële markten. Hiermee willen wij crowdfunding naar een hoger niveau brengen.

Wij kijken verder dan het vervullen van een financieringsbehoefte, door het verbinden van lokale geldgevers met lokale geldnemers. Wij geloven zeer in de bijkomende marketingvoordelen van crowdfunding. Wij zijn er van overtuigd dat crowdfunding een uitstekend instrument is om klanten te vinden en te binden, een marktonderzoek uit te voeren, de huidige naamsbekendheid en lokale betrokkenheid te vergroten en een imago te verbeteren. Kortom het is een mooi middel om met lage kosten marketing in te zetten en tevens een financieringsbehoefte te vervullen.

Wij geloven erin dat lokale en betrokken investeerders belangrijker zijn dan een snelle financiering. In ons werk nemen wij vier kernwaarden als uitgangspunt: lokaal, transparant, betrouwbaar en veilig.

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.