Juridische structuur Kapitaal Lokaal

Aandeelhouders Kapitaal Lokaal B.V. 

  • 45% TJH Beheer B.V.
  • 45% RTG Beheer B.V.
  • 10% Niice Ideas B.V.

Toelichting aandeelhouders:

  • TJH Beheer B.V. is een houdstermaatschappij waar de heer T.J. van der Heijden 100% aandeelhouder is.
  • RTG Beheer B.V. is een houdstermaatschappij waar de heer R.R. Tank 100% aandeelhouder is.
  • Niice Ideas B.V. is de participatiemaatschappij van de heren B.J.J. Stortelers en F. Wijgergangs. Beide heren zijn ieder 50% aandeelhouder van deze participatiemaatschappij.

Juridische structuur Kapitaal Lokaal

Juridische structuur van Kapitaal Lokaal


Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee of meer natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast, met dien verstande dat tenminste één bestuurder, hierna te noemen: de onafhankelijke bestuurder, geen direct of indirect bestuurder en of aandeelhouder is van Kapitaal Lokaal B.V.

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Crowdfunding en belasting

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.