Zonder crowdfunding hadden we nooit zo’n succesvolle start gemaakt (MEER BV)

Zonder crowdfunding hadden we nooit zo’n succesvolle start gemaakt (MEER BV)

De drie ondernemers Jimmy Beijers, Jeroen Schreurs en Wouter Beijers, hebben recreatiegebied ‘t Hilgelo een flinke upgrade gegeven door er Beachclub MEER en Aquapark Winterswijk te realiseren. Voor de financiering hebben zij gekozen voor crowdfunding via Kapitaal Lokaal. Nu het eerste seizoen er alweer opzit, is het een goed moment om terug te blikken op het project.

De bank was geen optie

Naar de bank gaan? Nee, dat was zeker geen optie voor de ondernemers. ‘Niet omdat de bank onze plannen niet wilde financieren, maar omdat de bank niet past bij onze gedachtengang’ vertelt Wouter Beijers. ‘Wij wilden niet dat ons plan beoordeeld werd door slechts één persoon. Heel Winterswijk moest achter onze plannen staan en beoordelen of het een succes zou worden’ vult Jimmy Beijers aan.

De ondernemers zijn er dan ook heel duidelijk in: 'Wanneer de campagne niet succesvol gefund zou worden, zouden de plannen ook niet worden uitgevoerd. Zonder draagvlak, gaan wij het risico niet lopen.' Gelukkig was hier geen sprake van. Het project was binnen vijf weken succesvol gefund door vele betrokken lokale investeerders.

‘Wel leuk om te vertellen dat diverse banken na de succesvolle campagne belden om te horen of ze konden helpen bij de financiering. Het voelde toen zo lekker om te kunnen zeggen dat wij de financiering al rond hadden’ vertelt Wouter trots.

Facebook heeft ons bij Kapitaal Lokaal gebracht

De drie Winterswijkers waren al een tijdje bezig met de plannen om een beachclub en aquapark te realiseren. Echter hadden ze nog geen passende oplossing voor de financiering van de plannen; tot ze op een dag het bericht van Kapitaal Lokaal zagen langskomen waarin dit platform hun nieuwe concept presenteerde. Deze filosofie sloot zo goed aan bij de ondernemers, dat Jeroen Schreurs direct contact heeft opgenomen via Facebook. Iets waar hij zeker geen spijt van heeft gehad!

“Het team van Kapitaal Lokaal heeft ons tijdens de campagne proactief begeleid. Het streven naar gezamenlijk succes maakte het een leuk traject. Door de inzet van lokale marketing hebben wij een vliegende start gemaakt.”, aldus Jeroen Schreurs van Beachclub MEER en Aquapark Winterswijk.

Jeroen Scheurs, Jimmy Beijers en Wouter Beijers (Beachclub Meer, Winterswijk)


Meer dan alleen een financieringsmiddel

Crowdfunding wordt ook wel een publieke financiering genoemd en dat hebben de ondernemers geweten. 'We waren overal zichtbaar en het gespreksonderwerp van de dag. Dat we zoveel aandacht zouden krijgen, hadden we niet verwacht. We hadden niet alleen de financiering rond, maar iedereen wist van het bestaan van onze beachclub en het aquapark. Iedereen wilde meedoen en het tot een groot succes maken.'

Het viel ook op dat de gemeente, leveranciers en andere partijen hun best deden om alles zo snel en soepel mogelijk te willen laten verlopen. Een project in de spotlights vraagt immers om een zorgvuldige aanpak!

Een vliegende start

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we een vliegende start hebben gemaakt. Op het moment dat we klaar waren met de realisatie hoefden wij weinig bekendheid en/of nieuwsgierigheid meer bij onze doelgroep creëren. Een openingsfeest voor alle investeerders was slechts het begin. De dagen erna hebben we constant een goed gevuld terras gehad. Gelukkig waren de weergoden ons ook goed gezind. Leuk om te zien dat iedereen trots is op de realisatie. Het voelt een beetje van hun zelf geven investeerders ook eerlijk aan.

Investeerders worden ambassadeurs. Hier kun je zelf geen reclame voor maken. Onze investeerders zijn betrokken klanten die ook willen dat het een succes wordt. Zo drinken ze wat bij ons met hun vrienden, komen ze varen met hun collega’s en houden ze bijeenkomsten van hun netwerkclubs bij ons. Erg leuk om te zien hoe iedereen bijdraagt aan het succes.

Beachclub Meer Winterswijk/Meddo


Het is zeker niet vanzelf gegaan

Warme crowdfunding is zeker geen gemakkelijke manier van financieren. Daar zijn de ondernemers het unaniem over eens. Veel ondernemers onderschatten de tijdsinspanning die nodig is om een goede campagne op te zetten. ‘Ik heb nog nooit zoveel mailtjes verstuurd, telefoontjes gepleegd en zo vaak ons verhaal gepitched. Maar het is het meer dan waard.’ geeft Wouter aan.

Een ondernemer kan bij de financiering in de basis kiezen voor twee soorten crowdfunding: koude en warme crowdfunding. Bij koude crowdfunding staat de financiering centraal; investeerders worden hier gedreven door rendement. Bij warme crowdfunding gaat het niet alleen om het rendement; de gunningsfactor is veel belangrijker. De investeerders zijn de doelgroep van het bedrijf. Bij warme crowdfunding wordt de financiering met marketing gecombineerd. Het gaat erom dat de ondernemer in het voortraject de crowd enthousiast maakt voor zijn plannen. Hierdoor creëert de ondernemer veel reuring, betrokkenheid maar vooral ook draagvlak voor zijn plannen. Wanneer de plannen zijn gerealiseerd, kan de ondernemer een vliegende start maken. Bij koude crowdfunding moet de ondernemer nog op zoek naar zijn klanten wanneer hij start met zijn business.

Ruim 4000 likes op Facebook

De ondernemers wisten niet wat hen overkwam toen ze via social media hun plannen presenteerden. Social media heeft tijdens de campagne bewezen een krachtig communicatiemiddel te zijn. Het aantal likes hebben we niet geteld, maar wanneer we de meest populaire berichten bekijken zitten we al over de vier duizend likes. Wij hoeven dan vast niet uit te leggen hoeveel bereik de ondernemers hiermee hebben gecreëerd.

Alleen de berichten via de Facebookpagina van Kapitaal Lokaal hebben al ruim 80 duizend mensen bereikt. Dan hebben we nog niet eens gekeken naar de berichten van de ondernemers zelf en de andere social media zoals Twitter en Linkedin. Jeroen, Jimmy en Wouter zijn zelf ook erg actief geweest op social media. Een goed voorbeeld hiervan is het bericht van Jeroen. Een update die bijna 300 keer is gedeeld, ruim 600 likes heeft gekregen en 123 reacties opleverde. Een resultaat waar de meeste bedrijven alleen maar van durven dromen!

Social Media crowdfundingsproject


Uiteindelijk hebben ruim 20 duizend mensen het project gelezen op de website van Kapitaal Lokaal. Opvallend is de hoeveelheid bezoekers die het project via de mobiel volgde.

Mobiel

70,63%

Desktop

23,18%

Tablet

6,18%

60% van alle bezoekers kwam vaker terug om de voortgang van het project te volgen. 'Iedereen wist dan ook precies waar de teller op stond en hoeveel dagen we nog hadden' viel Jimmy op tijdens de campagne.

Andere platformen zullen niet blij zijn met deze cijfers

De meeste crowdfundingsplatformen zullen niet tevreden zijn met deze cijfers. Zij zullen de conversie namelijk veel te laag vinden. Zoveel bereik en toch slechts 205 investeerders? Zonde van de inspanning zullen ze denken. Kapitaal Lokaal is er juist blij mee. Bij ons draait het niet alleen om de financiering. Het gaat om het creëren van betrokkenheid en lokale ambassadeurs. We hebben niet alleen een financiële doelstelling, maar kijken ook naar de marketing en sales doelstellingen van een onderneming.

Wij hebben niet als doel om een project zo snel mogelijk te funden. Bij ons gaat het om de reuring. In Nederland strijden crowdfundingplatformen om hoog te scoren in de crowdfunding top 40, waarbij alleen wordt gekeken naar de snelheid van funding. Kapitaal Lokaal hoopt ‘stiekem’ nooit de top 10 te behalen. Hiermee slaan wij ons doel voorbij vinden de initiatiefnemers Ruben Tank en Thijs van der Heijden.

Filmpjes werken écht

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Een film van 30 foto’s per seconde is alleszeggend. De ondernemers hebben dat zelf ervaren. De film die zij hebben gemaakt is door ruim 45 duizend mensen bekeken. Een korte video update heeft daarnaast ook nog eens voor een kleine 20 duizend weergaven gezorgd.

De impact van de media

Ook de gedrukte media hebben het crowdfundproject opgepakt. Het verhaal over de crowdfundcampagne heeft in zo'n 20 kranten en online nieuwszenders de aandacht gekregen. Het ging hierbij om onder andere de volgende partijen:

Media aandacht crowdfunding


Het was een zeer spannende tijd

‘De F5-knop van mijn toetsenbord is al bijna versleten van het pagina-refreshen’ vertelt Jimmy. Hij heeft gedurende de campagne de voortgang van het project nauwlettend gevolgd. Kapitaal Lokaal heeft de cijfers van het project geanalyseerd en deelt deze graag met iedereen. Dit om anderen te helpen bij het opzetten van een succesvolle campagne en natuurlijk om u als lezer mee te kunnen nemen in het avontuur van de ondernemers.

Aantal investeringen crowdfunding


Investeerdersverloop Crowdfunding


De campagne is binnen vijf weken gefund door 205 investeerders. Erg snel zult u zeggen, maar zeker niet snel wanneer u het vergelijkt met andere platformen. Bij Collin crowdfund is de gemiddelde publicatietijd bijvoorbeeld 53 uur en bij Knab crowdfund is deze zelfs 17 uur. Bij hen staat de financiering duidelijk voorop en dat is iets wat ze zeer goed kunnen.

Kapitaal Lokaal heeft liever dat de campagne langer duurt om zo meer reuring te creëren. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk de doelgroep laten investeren. Dat kost immers meer tijd, maar dat is zeker gelukt! 99% van de investeerders is de doelgroep van Beachclub Meer en Aquapark Winterswijk. Dit terwijl de AFM heeft onderzocht dat bij andere platformen slecht 3% de geldvragers kent. 50% van de investeerders heeft €100,- geïnvesteerd. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat gemiddeld slechts 16% van de investeerders via crowdfunding €100,- investeert per project. 83% van de investeerders in het eerste project heeft zelfs €500,- of minder geïnvesteerd.

Aantal investeringen via crowdfunding per uur


Aantal investeringen via crowdfunding per dag


Verhouding man/vrouw investeerders via crowdfunding


Leeftijd investeerders crowdfunding


Crowdfunding is niet alleen voor de nieuwe generaties. Jong en oud heeft meegedaan om het project op ‘t Hilgelo te realiseren. Zo is de jongste investeerder 19 jaar en de oudste 85 jaar oud. Als alles goed verloopt is de lening op zijn of haar 90ste levensjaar terugbetaald.

Daarnaast realiseerde Kapitaal Lokaal 17% meer vrouwen en een gemiddelde leeftijd van 7 jaar onder het landelijk gemiddelde volgens het onderzoek van de AFM (Evaluatie Crowdfunding Voorschriften - AFM)

Waar komen de investeerders vandaan?


Van alle investeerders komen er 140 uit Winterswijk. De overige 32% komt wel uit de buurt van ‘t Hilgelo. Van twee investeerders is niet te achterhalen of zij een relatie met de ondernemers of het project hebben.

Waar komen de investeerders vandaag (crowdfunding)


Ook een vliegende start maken en benieuwd naar de mogelijkheden van crowdfunding? Wij kijken graag samen of crowdfunding een mogelijkheid voor uw bedrijf is. Bel 0544-782400, mail [email protected] of chat met ons.

Bekijk ook:

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.