Maak een investeringsplan

Maak een investeringsplan

Maak een investeringsplan alvorens u begint met investeren. Investeren/beleggen begint altijd met een goed doordacht investeringsplan. Maar nog belangrijker, houd u aan het plan. Laat u niet beïnvloeden door emoties en handel niet impulsief, maar blijf verantwoord investeren. Maak een plan waarin minimaal de volgende vraagstukken aan bod komen:

Wat is het doel? 

Iedere investeerder heeft een andere reden om te beleggen via crowdfunding. De ene belegger zal investeren vanuit een gunningsfactor en ziet het als een leuke manier om lokale ondernemingen te helpen terwijl een ander crowdfunding inzet als aanvulling op zijn of haar pensioen voor later. Andere motieven kunnen zijn: lokale economie stimuleren, waardering tonen, kapitaalbehoud, aanvulling op bestaande beleggingsportefeuille, risicospreiding, als alternatief voor de lage spaarrente of een combinatie van meerdere motieven.

Hoeveel wilt u maximaal investeren? 

U zult voor uzelf moeten bepalen hoeveel vermogen u maximaal wilt investeren door middel van crowdfunding. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) adviseert om maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren middels crowdfunding. Dit percentage wordt als verantwoord beschouwd bij beleggen in alternatieve investeringen, zoals crowdfunding, waar extern toezicht in veel mindere mate aanwezig is. Het vrij belegbaar vermogen is afhankelijk van uw privésituatie. Als vuistregel kunt u uitgaan van het vermogen dat u kunt missen zonder dat het invloed heeft op uw dagelijks leven en eventuele gestelde spaardoelen. Wanneer u twijfels heeft over de hoogte van uw vrij besteedbaar vermogen, raden wij u aan contact op te nemen met een financieel adviseur.

Wat is uw financiële doel? 

Naast uw persoonlijke doel kunt u financiële doelen opstellen. Hierbij vermeldt u hoeveel vermogensgroei u wilt gaan realiseren met crowdfunding. Stel hierbij altijd drie verschillende doelen op: Het minimale doel, het maximale doel en een reëel doel.

Binnen welke periode wilt u uw doelen behalen?

Het leven in niet oneindig, u zult daarom voor uzelf na moeten gaan wanneer u uw financiële doelen bereikt wilt hebben. Wanneer u crowdfunding inzet voor uw pensioen, dan heeft u tot aan de pensioenleeftijd de tijd om uw doelen te behalen. Wanneer u het geld voor de opleiding van uw kinderen wilt gebruiken, zult u waarschijnlijk eerder aanspraak moeten maken op het vermogen.

Hoeveel risico bent u bereid te lopen?

Rendement staat direct in verband met het risico. Hoe meer rendement, hoe hoger het risico. Bij een lager risico kunt u over het algemeen uitgaan van een lager rendement.

U zult voor uzelf moeten bepalen hoeveel risico u minimaal en maximaal wilt lopen. Kijk hierbij goed naar uw plannen, uw doelen en hetgeen u echt kunt missen. Veel crowdfundingplatformen geven u inzicht in de risico’s van de projecten. Vaak wordt dit gedaan door het project een (zelf) opgestelde score mee te geven.

Aan de hand van al deze gegevens kunt u eisen opstellen waaraan een project moet voldoen alvorens u geld gaat investeren. U kunt bijvoorbeeld projecten selecteren op de volgende meetbare factoren:

  • Kennis van de ondernemer

  • Vestigingsplaats in de buurt

  • Selectie of uitsluiting van bepaalde sectoren/branches

  • De risicoclassificatie

  • De financieringsvraag

  • Looptijd

  • Rente

  • De snelheid van volschrijven

Wees altijd kritisch op uw eigen plan, kijk of uw plannen realistisch zijn en of crowdfunding wel geschikt is voor uw persoonlijke situatie. Wij raden u dan ook altijd aan om uw plan te bespreken met een financieel expert. U kunt uw plannen bijstellen, maar wijk nooit af van uw plan.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.