Is crowdfunding voor elke ondernemer interessant?

Is crowdfunding voor elke ondernemer interessant?

Jazeker! Crowdfunding is geschikt voor alle ondernemers die een financiering zoeken voor een investering in het bedrijf. Het maakt niet uit of men een bestaande onderneming heeft of juist een nieuw bedrijf wil opstarten.

Investeren in een crowdfundingsproject gebeurt deels rationeel (rendement), maar is ook een kwestie van gunning. Investeerders kiezen de projecten waar zij vertrouwen in hebben. In de praktijk blijkt dat investeerders in een crowdfundingsproject ook vaak nieuwe afnemers van het product of de dienst zijn. Zo geeft crowdfunding de ondernemer niet alleen het benodigde werkkapitaal, maar kan het ook nog leiden tot een directe omzetverhoging.

Elk bedrijf is anders. Het ene bedrijf leent zich meer voor crowdfunding dan de andere. Per situatie moet gekeken worden hoe crowdfunding het beste ingezet kan worden. In de kern is crowdfunding voor elk bedrijf geschikt.

Doordat de investeerders veelal een klein bedrag investeren, is het risico voor hen relatief beperkt. Crowdfunding biedt dus voor ondernemers een unieke kans om kapitaal op te halen, waar dat via andere kanalen niet of onvoldoende mogelijk is. Aan de andere kant kan iedereen als investeerder optreden met een investeringsbedrag dat past bij zijn of haar budget. Daarnaast biedt crowdfunding de kans om als investeerder direct betrokken te zijn bij een bedrijf of veelbelovende startende ondernemingen.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.