Is crowdfunding voor elke investeerder interessant?

Is crowdfunding voor elke investeerder interessant?

Investeerders kunnen om verschillende redenen investeren in crowdfundingsprojecten. De meest gehoorde reden is dat crowdfunding interessant is omdat je kunt investeren in bedrijven waar je een goed gevoel bij hebt en je het de ondernemer gunt.

Andere redenen zijn:

 • Een hoger rendement in vergelijking met sparen bij de bank.
 • Als investeerder blijf je ook betrokken bij de marktontwikkelingen van het bedrijf waar je in investeert.
 • Je kunt je risico spreiden door te investeren middels crowdfunding in meerdere bedrijven en het kan een prima aanvulling op een beleggingsportefeuille zijn.
 • Door de kredietcrisis hebben veel mensen weinig vertrouwen meer in banken en zien crowdfunding als een goed sociaal alternatief. Ondernemers worden in staat gesteld om zonder bank een financiering te krijgen en geldverstrekkers kunnen investeren in lokale bedrijven. De gunfactor speelt hier een belangrijke rol in.

Uiteraard kleven er ook risico’s aan crowdfunding waar een investeerder altijd rekening mee moet houden. Het grootste gevaar is de kans dat de ondernemer niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, dat er sprake is van wanbetaling en het niet terugontvangen van het geïnvesteerde bedrag.

Rendement

Crowdfunding is zeker niet risicoloos! Als investeerder is het daarom altijd verstandig een goede afweging te maken tussen rendement en risico. Hogere rendementen worden gemaakt door het nemen van grotere risico’s. Een goede beoordeling van de kredietaanvraag door het crowdfundingsplatform en de investeerder is essentieel. Het hoogste rendement kan een investeerder realiseren door de risico’s altijd goed voor ogen te houden.

Signalen waar een investeerder alert op moet zijn:

 • Als de reden voor crowdfunding van een bedrijf een afwijzing van de bank is. Een bank screent een financieringsaanvraag volledig en vakkundig. Een afwijzing is dan vaak niet zonder reden...
 • Bij een startende onderneming is het goed om je als investeerder te overtuigen van de haalbaarheid van de onderneming. Iets wat te mooi is om waar te zijn is dat ook vaak niet. Heb je als investeerder wel of geen vertrouwen in de plannen?
 • Kijk als investeerder naar de branche. Waar is men in actief? Welke kenmerken heeft deze branche? Is de groei eruit? Is de rentabiliteit slecht? Lage toetredingsdrempel? Wees verdacht op de branchekenmerken!
 • Heb je geen verstand van de branche of zitten er volgens jou risico’s aan die je niet kunt overzien, investeer dan niet.
 • Spreid je risico over meerdere projecten. Spreiden is bij alle vormen van beleggen aan te raden, maar bij crowdfunding is het extra belangrijk.
 • Ga niet crowdfunden met geld dat je nodig hebt. Crowdfunding is risicovol, je kunt je inleg verliezen.
 • Een crowdfundingsplatform brengt investeerders en geldvragers bij elkaar en probeert een leningsovereenkomst tot stand te laten komen. Het platform is geen partij in de verdere bedrijfsvoering en is ook niet aansprakelijk bij een mogelijk faillissement. Overtuig jezelf als investeerder dus altijd van de haalbaarheid van de financieringsaanvraag en probeer objectieve informatie te vinden over de mogelijke investering.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.