Zo kiest u als ondernemer het juiste crowdfundingsplatform

Zo kiest u als ondernemer het juiste crowdfundingsplatform

De financieringsvorm crowdfunding wint in Nederland steeds meer terrein. Ondernemers staan steeds vaker open voor alternatieve financieringsvormen. Graag leggen wij uit hoe u het juiste crowdfundingsplatform kiest om succesvol geld op te halen.

In Nederland zijn er inmiddels meer dan 100 crowdfundingplatformen actief. Hoe kiest u als ondernemer het juiste platform voor de financiering van uw project of bedrijf? De vraag is gemakkelijker dan het antwoord. Er zijn veel factoren van belang tijdens de zoektocht naar het meest geschikte platform. Stel uzelf de volgende acht vragen en ontdek welk podium uw project verdient!

1. Kies de juiste vorm

Het begint bij het kiezen van juiste vorm van crowdfunding. Het is daarom van belang om te weten wat de crowd wil ontvangen als tegenprestatie voor hun investering.

Crowdfunding is grofweg onder te verdelen in vier groepen die zijn gebaseerd op de tegenprestatie die investeerders ontvangen. Het gaat hierbij om donaties (men investeert zonder een tegenprestatie), beloningen (investeerders ontvangen een product of dienst), leningen (investeerders ontvangen rente en aflossing) en aandelen (investeerders ontvangen dividend doordat ze aandelen van een bedrijf hebben ontvangen).

Bij crowdfunding gaat het eigenlijk om maar één vraag: Waarom zou de crowd investeren in uw project of bedrijf. Is het de gunningsfactor, het rendement, het product, de regio of hebben ze een andere reden?

2. Financieringsbedrag

Het minimale en maximale financieringsbedrag varieert per platform. De vraag “Hoeveel wilt u ophalen met crowdfunding?”  is daarom van belang in uw zoektocht. Deze vraag helpt u ook bij de keuze van de juiste vorm. De gemiddelde investering bij leningen en aandelen ligt hoger dan bij donaties. Doneren kan vaak al vanaf één euro terwijl dat dit bij leningen 100 tot 5000 euro is.

3. Bekijk de spelregels van het platform

Elk platform kent haar eigen regels en deze kunnen onderling behoorlijk verschillen. Bekijk daarom altijd goed wat de spelregels van het platform zijn om verrassingen te voorkomen. Kijk goed naar de beoordelingscriteria om te weten of uw project in aanmerking komt. Maar vergeet ook niet de contracten en de algemene voorwaarden goed te bestuderen. Hierin bevinden zich onderling veel verschillen.

Een andere voorwaarde waar goed naar gekeken moet worden is wanneer het project succesvol is. Waar u bij het ene platform alle investeringen gegarandeerd ontvangt, kiezen anderen ervoor het geldbedrag alleen uit te boeken wanneer het doelbedrag is behaald. Lukt dit niet, krijgen alle investeerders hun inleg terug.

4. Mate van regulatie en professionaliteit

In Nederland mag u niet zomaar een crowdfundingcampagne opzetten in eigen beheer. U mag volgens artikel 3:5 van de Wet op Financieel Toezicht als bedrijf alleen openbaar gelden aantrekken bij marktpartijen, zoals een bank of een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkend crowdfundingsplatform. Wanneer u inzet op donaties of voorverkoop ligt dit wat minder gevoelig. Dit geldt ook voor het verstrekken van leningen aan bekenden in besloten groepen.

In het register van de AFM zijn 48 platformen opgenomen die beschikken over een ontheffing of vergunning. Controleer of een platform is geregistreerd bij de AFM indien u kiest voor de vorm van aandelen of leningen.

Platformen met een ontheffing zijn gescreend door de AFM en voldoen aan de voorwaarden van de AFM. Dit wil zeggen dat ze onder andere gebruik maken van een stichting derdengelden. Mocht het platform failliet gaan, bent u uw geld niet kwijt. U wilt als ondernemer graag dat de zaken rondom contracten en juridische aspecten goed geregeld zijn.

5. Niche of algemeen platform

Sommige crowdfundingplatformen richten zich op een niche markt. Zij focussen op bepaalde projecten. Zo richt “Cinecrowd” zich op de filmmakers, “Horecacrowdfunding” legt de focus op horeca ondernemers en is het platform “Voordekunst” er voor kunst, cultuur en erfgoed in Nederland.

Dit terwijl andere platforms geen focus kiezen en een breed spectrum aan projecten en bedrijven financiert.

Voor de promotie van uw campagne zijn er een aantal zaken van belang. Het gaat om bereik, dekking en contactfrequentie. Het bereik is het aantal personen dat u bereikt. De dekking is het percentage qua mensen die u bereikt die daadwerkelijk tot uw doelgroep behoort. Dit percentage wilt u uiteraard zo groot mogelijk hebben om zo efficiënt mogelijk met uw marketingbudget om te kunnen gaan. Tot slot is de contactfrequentie het aantal keer dat u een persoon bereikt met uw campagne. De kans dat iemand investeert in uw campagne is, wanneer deze maar één keer voorbij komt, niet zo heel groot.

Het is daarom goed om uzelf de vraag te stellen: Wat is het doel van de crowdfund campagne? Wilt u uw doelgroep bereiken of zo snel mogelijk uw financiering rond hebben?

6. Alleen Nederland of internationaal

Wilt u zich focussen op de Nederlandse markt of heeft u internationale ambities. Internationaal crowdfunding is vaak alleen interessant als u een interessant product heeft waarvan u zeker weet dat het wereldwijd verkocht zal gaan worden.

Besef dat een groter bereik vaak duurder is wanneer wij kijken naar de marketingkosten. Wanneer u kijkt naar het bereik, de dekking en de contactfrequentie begrijpt u waarom.

7. Gevoel en imago van het platform

Naast praktische zaken gaat het ook om gevoel. Wanneer u uw project op een platform zet wordt u daar ook deels mee geassocieerd. Spreekt de uitstraling, het imago, de communicatie en de branding van het platform u aan? Wilt u een hip en innovatief platform of kiest u liever voor een zakelijk en traditioneel platform? Spreekt het platform de crowd met ‘je’ of ‘u‘ toe. Allemaal zaken die invloed kunnen hebben op het maken van een juiste keuze.

Waar bij het ene platform het rendement centraal staat kiest het andere platform voor het gevoel, de betrokkenheid en sociale relatie tussen de crowd en het project.

8. Wat zijn de kosten

Ten slotte zijn de kosten ook niet geheel onbelangrijk. De crowdfundingplatformen verschillen behoorlijk van elkaar als het gaat om de kosten. Sommige platformen vragen alleen een succesvergoeding die in rekening wordt gebracht wanneer het project succesvol is gefund terwijl andere platformen ook beoordelings- en plaatsingskosten in rekening brengen.

De vergoedingen die u moet betalen variëren bij succes van niets tot 20%. Het gaat hierbij om forse verschillen. Oriënteer u daarom goed.

Ook wanneer de financiering bijeen is gebracht brengen sommige platformen beheerskosten in rekening. Een andere optie is dat er vergoedingen in rekening worden gebracht bij een te late betaling of het vervroegd aflossen wanneer het gaat om een lening.

Kijk niet alleen naar de kosten, maar ook naar hetgeen u terugkrijgt voor de investering. Krijgt u begeleiding of moet u alles zelf organiseren? Zo kan een platform bijvoorbeeld ook bijdragen aan een succesvolle marketingcampagne rondom de financiering.

Crowdfunding is een middel, geen doel!

U bent niet klaar bij het kiezen van een crowdfundingplatform; het begint dan pas. Een platform kan u helpen om uw ambities waar te maken, maar ondersteunt u niet altijd bij het totale proces. Sommige platformen bieden alleen een podium terwijl anderen het totale proces van begin tot eind faciliteren.

Het is belangrijk in acht te nemen dat een platform een instrument is. Met andere woorden: U bent vaak niet klaar wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een bepaald platform. Het succes van crowdfunding zit hem in een goede voorbereiding.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.