Bekijk de spelregels van het crowdfundingplatform

Bekijk de spelregels van het crowdfundingplatform

Elk platform heeft zijn eigen regels en deze kunnen onderling erg verschillen. Bekijk daarom altijd goed wat de spelregels van het platform zijn om verrassingen te voorkomen.

Wat kost het?

Het is gebruikelijk dat crowdfundingplatformen een vergoeding berekenen aan zijn investeerders. Bekijk daarom goed welke kosten wanneer in rekening worden gebracht. Kijk daarbij ook of u alleen betaalt bij succes of ook wanneer het doelbedrag niet wordt gehaald.

Daarnaast raden wij aan goed te kijken naar mogelijke extra kosten bij default. Wanneer een onderneming zijn financiële verplichting niet kan nakomen, betaalt het platform of betalen alle investeerders de kosten wanneer er een incassobureau of advocaat wordt ingeschakeld?

Welke leningsvormen bieden ze aan?

Om niet voor verrassingen te komen staan is het belangrijk om te kijken welke leenvormen het platform aanbiedt. Zo krijgt u bij een annuïteitenlening een vast maandbedrag bestaande uit rente en aflossing uitgekeerd, terwijl u bij een aflossingsvrije lening de totale aflossing pas aan het eind van de looptijd ontvangt.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

Er is geen standaard als het gaat om de selectie- en beoordelingscriteria van crowdfundingplatformen. Daarom raden wij aan deze altijd goed te bestuderen. Er kunnen nogal wat verschillen zijn. Het kan zijn dat louter en alleen wordt gekeken naar de aflossingscapaciteit van een onderneming, maar er kan ook op veel meer criteria worden getoetst.

Is er een vergunning of ontheffing van de AFM?

Nederlandse crowdfundingplatformen moeten beschikken over een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als een onderneming niet in het register staat, kan dit betekenen dat de onderneming geen vergunning of ontheffing nodig heeft, dat de aanvraag nog in behandeling is bij de AFM of dat de onderneming een overtreding begaat door activiteiten te verrichten zonder vergunning of ontheffing. 

Raadpleeg het register crowdfundingplatformen van de AFM.

Kijk kritisch naar het platform

Uw onderbuikgevoel kan ook een goede aanvullende raadgever zijn. Hoe ziet de applicatie eruit? Worden de gegevens open en transparant weergegeven of is het lastig te achterhalen wat de kosten zijn? Wekken de mensen achter het platform vertrouwen op? 

Kijk ook naar het verleden. Hoeveel projecten zijn er al succesvol gefund en wat zijn de defaultcijfers van het platform?

Algemene voorwaarden en contracten

Alle platformen werken met contracten en/of algemene voorwaarden. Lees deze goed door. Kijk of deze zijn opgesteld door een deskundig advocatenkantoor.

Kapitaal Lokaal heeft in zijn missie staan geldgevers en geldnemers met elkaar te willen verbinden op een makkelijke, veilige, betrouwbare en transparante wijze. Daarom hebben wij onze kosten overzichtelijk weergegeven, bieden wij uitsluitend annuïteitenleningen aan, hanteren wij uitgebreide beoordelingscriteria, zijn onze contracten opgesteld door een deskundig advocatenkantoor en doen wij er alles aan om de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid elke dag te verbeteren.

Deel dit blog

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste berichten

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.