Binnenkort online!

Investeer of leen, bij u in de buurt

Wij willen lokale geldgevers en geldnemers met elkaar verbinden op een makkelijke, veilige, betrouwbare en transparante wijze, door middel van een online platform.

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.